måndag 14 september 2015

Skolstart och exkursion

Vår första riktiga exkursion blev en tvådagarsutflykt till mörkaste Småland - eller i alla fall till Asa försökspark. De utför (geografisk) storskalig och långtidsexperiment i skog, framförallt fokuserad på produktion och hur man förbättrar den konventionella odlingen. Vi studenter åkte ner i två bilar från LiU och pausade glatt i Brahehus vid Vättern.

Brahehus
Därefter fortsatte vi ner, med lite lunch och tacos-middags-köp i Lammhult. Jag försökte hela tiden leta roliga blommor, fåglar och insekter att fota men det var inte helt lätt när man är en hel flock folk som pratar och också inte kan springa runt fritt utan ska lyssna på lärare också... ;)

1) Trichoptera 2) skogskackerlacka 3) helt okänd sak 4) någon hemiptera
Vi besökte bland annat ett experiment där man hade utfört artificell betning (genom att klippa tallskott) men som nu var klart och började växa igen helt.


Invid denna hittade jag en mycket konstig klump på ett grässtrå. Misstänker någon sorts äggsamling men den hade en väldigt fyrkantig form. Undra om någon läsare har nån bra tanke?

Äggsamling?
Det verkade även som att insekterna var lite förtjusta i sällskap - även om vissa studenter var mindre förtjusta i spindelbesök...

1) apelsinspindel 2) hemiptera?
Vi fortsatte därefter till ett betningsexperiment (på fältskiktet - alltså blåbärsris mm) som hade skett med verkliga djur genom att stängsla av vissa rutor och lämna andra öppna. Det första stället befann sig på ett barrträdskärr, och det andra i ett ungt lövskogsområde.

Fin vitmossa i kärret
Ett ekblad med (förmodligen) parasiterande insektslarver i galler
Dag nummer två jobbade vi mycket inomhus med olika artiklar men fick även besöka Aneboda IM. IM betyder international monitoring och det finns fyra sådana platser i Sverige, där många olika saker mäts i ett skogsområde. Just Aneboda var väldigt påverkade av Gudrun 2007 och Per 2007 som hade skadat stora delar av skogen. Därefter kom barkborren (en insekt som gillar skadade och gamla trä) och döda många, många träd. Det var till och med så illa att man fortfarande inte ska gå in i skogen om det blåser för mycket på grund av fallrisken från döende träd.


Mätutrustning Aneboda IM
Dock fanns det gott om liv i skogen! T.ex. vågig sidenmossa som är en signalart för fina barrskogar, samt en tita, tofsmes, (varg)spindlar, fina lavar och svampar. Fotona i vardera ände visar på där skogen stått kvar och där skogen är starkt påverkad efter stormarna.

Foton från Aneboda
Det var en trevlig resa, även om jag hade hoppats på mer fältarbete. Och fler bilder. Men jag tar så många bilder ändå, och har fortfarande inte lyckats minska ner antalet på alla mina bilder från Gotland!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar